Drnumb.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde data. Alhoewel er alles aan wordt gedaan om alles te controleren, kunnen onjuistheden en spelfouten tóch nog voorkomen. Drnumb.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookies & Google Analytics
Drnumb.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website in kwestie gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar een server van Google en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website in kwestie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, worden NOOIT opgeslagen en verwerkt door Drnumb.nl en worden niet doorgespeeld naar Google.

Privacyverklaring
Drnumb.nl garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nooit aan derden zal worden doorgegeven of verkocht. Drnumb.nl stuurt nooit spam, reclamemails of andere ongewenste berichten.

Wijzigingen disclaimer en privacyverklaring
Drnumb.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Voor vragen over de disclaimer of het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar de Webmaster. Ga daarvoor naar onze contact pagina.